دل شکسته

به نام تنها پناه آشفتگان دیار سرنوشت

حتماً نظر بدید

[ یکشنبه 1390/05/23 ] [ 12:13 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

زخم


من زخم های بی نظیری به تن دارم

اما تو مهربان ترینشان بودی

عمیق ترینشان

عزیز ترینشان

بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودند بر من

که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند

عشق من…خنجرت کولاک کرد…

[ یکشنبه 1393/01/31 ] [ 1:40 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

پشت تنهایی من که رسیدی ...پشت تنهایی من که رسیدی ،


گوشهایت را بگیر !

اینجا سکوت ،

گوش تو را کر میکند

اما !

چشمهایت را باز کن

تا بتوانی لحظه لحظه ی اعدام ثانیه ها را نظاره کنی

هجوم سایه های خیال،

سرابهای بی وقفه ی عشق،

تک بوسه های سرد

و فریادهای عقیم جوانی

منظره ای به تو میدهد

که میتوانی تنهایی مرابه خوبی ترسیم کنی ...!

[ یکشنبه 1392/04/23 ] [ 0:34 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سکوت شب من


چیزی بگو خاطره

  مگذار اشکهایم غوطه ور شوند در چشمهای سیاه من .

تمام دلخوشی ام، پرسه زدن در ثانیه های بی انتظار خاطرات است .

لاشه های عزا را در خاک خاطرات خویش پنهان میکنم
 و میگذرم بیصدا تر ازسکوت شب خویش
 مبادا کسی ترحم را هدیه ببخشد به تنهایی من

با پای برهنه در تک تک خاطره ها قدم خواهم زد.
گریه های بیصدا،اشکهای خون آلود و بغض های به گل نشسته در ساحل خاطرات را

در پشت این نوشته های متروک ذهن، به دار تنهایی میاویزم

به آرامش من لبخند میزنند

بی آنکه در تنهایی من سرک کشیده باشند

چه کسی میخواهد خاطرات را در سکوت شب من

به سنگسار یک بغص بیصدا برساند..؟

 

[ یکشنبه 1392/04/23 ] [ 0:16 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

حس می کنی چقدر تنهایم؟!چشمانت را ببند و فقط لحظه ای خود را به جای من بگذار
حس می کنی چقدر تنهایم؟!
وقتی میان این همه آدمک چوبی شانه ای نیست که تکیه گاه گریه ام باشد
وقتی که آغوشی نیست که از همه دل خستگی ها در بر بگیرم
وقتی دست های گرمی نیست که دستانم را شریک شود
یا اشکانم را با سر انگشت هم دلی پاک کند
وقتی که هیچ چشم منتظری در این دنیا برای من پلک نمی زند
وقتی صدایی نیست که خستگی لحظه هایم را با لحن گرمش دل داری دهد
وقتی که هیچ گوشی نیست که این همه دل نوشت را بشنود
حس می کنی تنهاییم را؟؟!!

[ جمعه 1392/04/21 ] [ 23:42 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

بغض شبانه

حالم خوب نیست 

تیک تیک ساعت تنها چیزی که تو این تنهایی لعنتی میشونم 

می خوام داد بزنم و گریه کنم 

این تنها چیزی که تو تنهایی راحت میشه انجام داد 

خدا قرار بود قلبم سنگ باشه 

اما این بغض لعنتی بازم سراغم اومده 

خیال می کردم گریـــــــه کردن یادم رفته 

خـــــــــــــــــــــدا امشب کنارم باش  

ساعت   1 شب شده و من تنهام 

واقعا حالم بده 

از تظاهر خسته شدم 

من این زندگی رو نمی خوام


[ پنجشنبه 1392/04/13 ] [ 1:11 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

امشب بغض تنهایی من دوباره می شکند ...


http://www.8pic.ir/images/s4ctw944y9sp71kxesel.jpg


امشب بغض تنهایی من دوباره می شکند ...


چشمانم بس که باریده

دیگر حتی تحمل نور مهتاب را ندارد ...

آخ که چقدر تنهایم ...

دل بیچاره ام بس که سنگ صبورم بوده

خرد شده

و انگشتانم بس که برایت نوشته خسته شده

رو به روی آینه نشسته ام

آیا این منم ؟ شکسته .... پیر ... تنها...

تو با من چه کردی ؟

شاید این آخرین زمزمه های دلتنگی ام باشد

و دیگر هیچ نخواهم گفت ....

اما منتظرم ...

انتظار دیدن دوباره ی تو برای من زندگی دوباره ای است ...

پس برگرد ... برگرد

برای همیشه برگرد...

[ پنجشنبه 1392/04/13 ] [ 1:10 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

باج

من در میان مردمی هستم

که باورشان نمیشود تنهایــــم

میگویند خوش بحالت که خوشحالی

نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست

برای دوست داشتن مــــــــن

[ چهارشنبه 1392/04/12 ] [ 15:10 ] [ (حسین ) amir_sardaar ] [ ]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^